İnsan Kaynakları 3

İnsan Kaynakları 3

İnsan Kaynakları 3

İnsan Kaynakları 3

Merak Ettikleriniz ?

 • TAŞERON SİSTEMİYLE ÇALIŞMANIN AVANTAJLARI NELERDİR ?

  Taşeron: Fransızca “tâcheron” sözcüğünden gelen kelime, TDK'nın (Türk Dil Kurumu'nun) tanımıyla "Büyük bir işin bir bölümünü yaptırmayı, asıl müteahhitten kendi üzerine alan ikinci müteahhit" olarak nitelenen taşeron sektörel bazda "Şirketin kendi ana faaliyeti dışındaki konularda hizmet alarak sorumlu olunan işin bir bölümü ya da tamamını bir alt yüklenici firmaya devretmesi’dir. “Taşeron” sözcüğünü “yevmiyeci”, “alt işletici”, ya da “dış kaynak” olarak da zikredebiliriz. Bir firma, hizmet almak istediği alanlarda ya da yoğun iş gücü gerektiren durumlarda, yeterli uzman ve kaynağa sahip değilse veya şirket içinde o konuyla ilgili uzman yönetici ve çalışanı yoksa ihtimal dahilindeki handikapları bertaraf etmek amacıyla taşeron (dış kaynak) kullanımını tercih eder.

 • MALİYETİN AZALTILMASI

  Taşeron (dış kaynak) kullanım hizmeti veren kurumlar her zaman için müşterilerinden daha fazla çalışan portföyüne sahiptir. Bu nedenle hem satın alma maliyetleri hem de işletim maliyetleri daha düşüktür.

 • MALİYETLERİN ÖNCEDEN BELİRLENMESİ

  Ekonomik koşullarda oluşan ani değişmeler proje boyunca oluşacak maliyetlerde dönemsel farklılıklar meydana getirmektedir. Hizmet kapsamında süreç ve teknolojinin kurulumu –kullanılması ve gerekli sayıdaki insan gücünün temini maliyetleri daha da artırmaktadır. Taşeronlar ile yapılan sözleşmelerle, maliyetler sabitlenmiş ve böylece şirketler sözleşme boyunca karşılaşabilecekleri krizlerden olumsuz etkilenmeyeceklerdir.

 • BELİRLENMİŞ HİZMET DÜZEYLERİ

  Taşeron (dış kaynak) kullanımı ile birlikte şirket işverene vereceği hizmeti projelendirir. Projelendirme ile birlikte verilecek olan hizmetin sağlanmaması durumunda uygulanacak yaptırımlar da önceden taraflarla belirlenmiş olup, taahhütlerin gerçekleştirilmesi güvence altına alınmış olur.

 • KADRO ARTTIKÇA DOĞACAK YÜKÜMLÜLÜKLERDEN KORUNMAK

   

  Serhatlı İnsan Kaynakları Ve Lojistik Türkiye genelinde bulunan bölge müdürlükleri, şubeleri ve temsilcilikleri ile firmaların personel talebine en hızlı sürede ve doğru yönde cevap verebilecek bir “çözüm ortaklığı”dır. Firmaların ihtiyaçlarına anında, kalıcı ve net çözümleri sunduğu “paket hizmet” programları ile kaliteli hizmet verir.

  Sağlam temellere dayanan güçlü bir malî yapıya sahiptir.

  Güvenilir, şeffaf, ilkeli ve sorumluluk sahibidir.

  İşini iyi yapar.

  Geçmişten aldığı gücünü hizmetlerinin kalitesiyle birleştirip geleceğe taşır.

  Hizmet sunduğu noktalarda yaşam koşullarını daima daha iyiye doğru yükseltir.

  Yenilikçi ve dinamiktir. Sürekli değişen ihtiyaçlar doğrultusunda kendini geliştiren projelerle çözüm odaklı yatırımlara imza atar.

  Esnektir, iş yaparken karşılaşılan her tür sorunda: “Bundan fazlası olamaz, yapılamaz” şeklindeki katı, radikal ve sınırlı mantığı reddeder. Sorunlara; “Mutlaka çözümü vardır ve biz bu çözümü bulmak için varız.” ilkesiyle esnek, çözüm merkezli ve alternatifli çareler getiren geniş bir perspektinden bakar.

  Yükleme-Boşaltma, Tahmil-Tahliye, Paketleme, İstifleme, Elleçleme, Depolama konularında uzmanlaşmış ve bu alanda ülke genelinde tartışmasız sektörünün kaliteli hizmetler veren lider firması konumuna yükselmiştir.

  “3. şahıs malî sorumluluk ve işveren malî sorumluluk sigortası” kapsamında müşterilerini, personelini ve hizmet sunulan alanlara dair tüm maddî varlıklarını her türlü olumsuzluğu karşı sigortalar.

  Hizmetini ve müşterisini ilgilendiren tüm kanunları, hukuk müşavirliği aracılığı ile sürekli takip eder ve dönüt sağlayarak “erken uyarı” sistemi ile gerekli bilgilendirmeyi mütemadiyen sağlar.

  İşçi sağlığı, iş güvenliği, SGK vb. konularda var olan tüm kanun ve yönetmelikleri istisnasız yerine getirmeyi “tartışmasız temel ilkesi” olarak benimser.

  SERHATLI İnsan Kaynakları Ve Lojistik'in hizmet verdiği firmaların hizmet süresinin ortalaması “5” yıldır.

  Serhatlı müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda hazırladığı çözüm odaklı hizmetler sunmanın koşulu olarak "yetkin bir kadro, doğru planlama ve nitelikli organizasyonu" vazgeçilmez bir ön koşul olarak görür. Bunun da mutlaka "doğru finansal planlama, uygulama, sürdürülebilir gelişme, müşteri memnuniyeti ve şeffaf ilkeler" doğrultusunda yerine getirilebileceğini bilir ve bunun da adil olan tek ticarî kural olduğunun farkındadır.

  TAŞERON SİSTEMİYLE ÇALIŞMANIN AVANTAJLARI NELERDİR ?

  Taşeron: Fransızca “tâcheron” sözcüğünden gelen kelime, TDK'nın (Türk Dil Kurumu'nun) tanımıyla "Büyük bir işin bir bölümünü yaptırmayı, asıl müteahhitten kendi üzerine alan ikinci müteahhit" olarak nitelenen taşeron sektörel bazda "Şirketin kendi ana faaliyeti dışındaki konularda hizmet alarak sorumlu olunan işin bir bölümü ya da tamamını bir alt yüklenici firmaya devretmesi’dir. “Taşeron” sözcüğünü “yevmiyeci”, “alt işletici”, ya da “dış kaynak” olarak da zikredebiliriz. Bir firma, hizmet almak istediği alanlarda ya da yoğun iş gücü gerektiren durumlarda, yeterli uzman ve kaynağa sahip değilse veya şirket içinde o konuyla ilgili uzman yönetici ve çalışanı yoksa ihtimal dahilindeki handikapları bertaraf etmek amacıyla taşeron (dış kaynak) kullanımını tercih eder.

  Taşeronun Faydaları:

  1. ANA FAALİYET ALANINA ODAKLANMAK:

  Şirketlerin taşeron (dış kaynak) kullanımı ile ulaşılmak istenen hizmet çeşitliliği finansman dahil, sorumluluklarıyla birlikte alt işletici şirkete devredilmektedir. Şirket ana faaliyet konusunda stratejiyi belirlemek, hedefleri koymak, ilişkiyi yönetmek ve kontrolü sağlamak konularına odaklanır.

  2. MALİYETİN AZALTILMASI:

  Taşeron (dış kaynak) kullanım hizmeti veren kurumlar her zaman için müşterilerinden daha fazla çalışan portföyüne sahiptir. Bu nedenle hem satın alma maliyetleri hem de işletim maliyetleri daha düşüktür.

  3. MALİYETLERİN ÖNCEDEN BELİRLENMESİ

  Ekonomik koşullarda oluşan ani değişmeler proje boyunca oluşacak maliyetlerde dönemsel farklılıklar meydana getirmektedir. Hizmet kapsamında süreç ve teknolojinin kurulumu –kullanılması ve gerekli sayıdaki insan gücünün temini maliyetleri daha da artırmaktadır. Taşeronlar ile yapılan sözleşmelerle, maliyetler sabitlenmiş ve böylece şirketler sözleşme boyunca karşılaşabilecekleri krizlerden olumsuz etkilenmeyeceklerdir.

  4. BELİRLENMİŞ HİZMET DÜZEYLERİ

  Taşeron (dış kaynak) kullanımı ile birlikte şirket işverene vereceği hizmeti projelendirir. Projelendirme ile birlikte verilecek olan hizmetin sağlanmaması durumunda uygulanacak yaptırımlar da önceden taraflarla belirlenmiş olup, taahhütlerin gerçekleştirilmesi güvence altına alınmış olur.

  5. KAYNAK SÜREKLİLİĞİ

  İşten ayrılma, hastalık, izin gibi kaynak sürekliliğini tehdit eden durumlar ile mücadele etmek ve beklenmedik durumlar için önlem geliştirmek, kurumsal sistemli bir taşeronun yönetebileceği bir durumdur.

  6. MALİYET VE TEKNOLOJİ RİSKLERİNİN AZALMASI

  Proje yönetimi hataları, hatalı teknoloji seçimi, iç kaynak kullanımını kısıtlı olması vb. nedenlerle ilgili projelerde gerekli önlemleri almak ya da alınamadığı durumlarda yaşanacak olan olumsuzlukların riski taşeron üzerine aktarılmış ve böylece risk paylaşılmış olur.

  7. İSTİHDAM EDİLECEK KADRO ARTTIKÇA DOĞACAK YÜKÜMLÜLÜKLERDEN KORUNMAK

  12. 07. 2012 tarih 26351 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “6353 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapan Kanun” ile 4857 sayılı İş Kanunu’nun 30’uncu maddesinde yapılan değişikliğe göre işverenler 50 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları, özel sektör iş yerlerinde % 3 özürlü, çalıştırmakla yükümlüdürler. İşyeri Hekimi ile İşyeri Hemşiresi ve Sağlık Memuru Çalıştırma ve İşyeri Sağlık Birimi kurma 30.06.2013 tarih ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu ile işverenlere getirdiği yükümlülükler aşağıdaki gibidir:

  İş sağlığı ve güvenliği konusunda her türlü tedbirin alınması

  Risk değerlemesi yapılması veya yaptırılması

  Çalışanlara görev verilirken iş sağlığı ve güvenliğinin göz önünde bulundurulması

  İş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitilmesi

 • ANA FAALİYET ALANINA ODAKLANMAK

  Şirketlerin taşeron (dış kaynak) kullanımı ile ulaşılmak istenen hizmet çeşitliliği finansman dahil, sorumluluklarıyla birlikte alt işletici şirkete devredilmektedir. Şirket ana faaliyet konusunda stratejiyi belirlemek, hedefleri koymak, ilişkiyi yönetmek ve kontrolü sağlamak konularına odaklanır.

 • MALİYET VE TEKNOLOJİ RİSKLERİNİN AZALMASI

  Proje yönetimi hataları, hatalı teknoloji seçimi, iç kaynak kullanımını kısıtlı olması vb. nedenlerle ilgili projelerde gerekli önlemleri almak ya da alınamadığı durumlarda yaşanacak olan olumsuzlukların riski taşeron üzerine aktarılmış ve böylece risk paylaşılmış olur.

 • KAYNAK SÜREKLİLİĞİ

  İşten ayrılma, hastalık, izin gibi kaynak sürekliliğini tehdit eden durumlar ile mücadele etmek ve beklenmedik durumlar için önlem geliştirmek, kurumsal sistemli bir taşeronun yönetebileceği bir durumdur.

Randevu